logo inpower
ידע. מיומנות. מעורבות. נתינה.

קחו חלק בפרויקט 'מה ה Story שלך' לבני הנוער בישראל

העתיד כבר כאן

אנו מאמינים שבני הנוער הם העתיד שלנו.

פרויקט 'מה ה Story שלך': תכנית לימודים חברתית ומקיפה לבני נוער, המקנה ידע ומיומנויות לפיתוח יכולות מנהיגותיות וחיבור למעורבות ברוח הנתינה חזרה לקהילה.
בזכות התוכנית, בני הנוער יוזמים פרויקטים חברתיים עבור קהילות שונות באזור מגוריהם: ילדים ונוער בסיכון, ילדים עם מוגבלויות, תושבים קשישים ועוד.

התוכנית אושרה ע"י משרד החינוך להפעלה במסגרת מעורבות חברתית בתיכונים בישראל

האפקטיביות וההשפעה החיובית של התוכנית הוכחו מחקרית בארה"ב ובישראל בקרב ילדים ובני נוער

התוכנית היא נוסחה מנצחת שליוותה אלפי ילדים ובני נוער בעולם, לשינוי משמעותי בחיים הפרטיים והקהילתיים

לפרטים נוספים 03-629-7295

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולתמוך בתוכנית, לעזור לנו להעצים ולהגיע לכמה שיותר בני נוער:

תודה רבה! כל תרומה תתקבל בברכה

התרומה מוכרת לצרכי מס