Picture1.png
לוגו חדש.jpg
לנצח במשחק החיים.jpg

התוכנית מתאימה לעבור בפורמט אונליין מלא!

תכנית לנצח במשחק החיים

 

לגילאי 8-12

 

 התוכנית "לנצח במשחק החיים"  היא פרי היצירה של קרן SFK העולמית.

 בתוכנית לומדים הילדים שהחיים הם כמו משחק, ומה בעצם הסיכוי שלנו לנצח ב"משחק החיים" מבלי לדעת מהם החוקים של משחק זה? בעידן של היום מקבלים ילדינו ידע נרחב בתחומים שונים, אולם ידע זה אינו כולל את הכללים אשר ינחו אותם כיצד לעשות את הבחירות הנכונות, כיצד לקחת אחריות על מעשיהם, כיצד להגשים את עצמם וכיצד להשיג מילוי וסיפוק בחייהם. בתוכנית זו לומדים הילדים את כללי "משחק החיים" באופן חוויתי דרך סרטוני וידיאו משחקים, עבודות יצירה, כתיבה ביומן ופעילויות מהנות.

 

בעידן של היום תופעת האלימות מתעצמת בחברה בה אנו חיים, לכן יש צורך ליישם תכניות מניעה המתמקדות בהקניית ידע וכלים מעשיים, כדי לסייע לילדים להשתלב בחברה בצורה הטובה ביותר ולהשיג את איכות החיים שהם ראויים לה תוך מימוש הפוטנציאל הגלום בהם. זה מה שעומד ביסוד התוכנית של SFK.

 

בזכות חוות הדעת בשטח ובזכות הניסיון שרכשנו אנו מאמינים כי התכנית מעניקה מענה לצרכים החינוכיים, מחזקת את החוסן האישי של הילדים ומקנה להם גישה אופטימית לחיים באמצעות מושגים וכלים חינוכיים, רוחניים ופסיכולוגיים שישפרו את תחושת המסוגלות העצמית שלהם ושיתרמו לשיפור היחסים עם הסביבה.

 

(SFK (Spirituality For Kidsהעולמית מפעילה תכניות חינוכיות לילדים ללא הבדלי דת, מין או לאום. שמטרתן העצמה אישית והנחלה של שפה וכלים לזיהוי הפוטנציאל והעמקת תחושת היעוד.

 

בתוכנית "לנצח במשחק החיים" בישראל השתתפו עד כה למעלה מ־10,000 ילדים, בני נוער, צוותי הוראה והורים, בפריסה גיאוגרפית רחבה במגזר הערבי והיהודי, תוך דגש מיוחד על ילדים ומשפחות מרקע של סיכון ומצוקה.

 

הורים, מורים ומנהלים רבים מתארים את השפעתה החיובית של התכנית על האקלים החברתי בכיתה ובבית הספר. הם מדווחים על ירידה משמעותית בהתנהגות ובתגובות הפיזיות והמילוליות, על שיפור בהתנהגות וביחס הכללי לבית הספר ולקהילה, על שיפור ההישגים בלימודים ועל העמקת מעורבות ההורים בחיי הילדים. כל זאת בנוסף לשיפור התקשורת בקרב המשתתפים, באופן שהפך את התקשורת הבין־אישית לפתוחה, אמיתית ומבוססת על כבוד, נתינה, דאגה ואמפתיה כלפי אחרים.

אנו עדים גם לתהליך של שינוי אישי החל בקרב צוותי ההוראה במוסדות שבהם פועלת התוכנית.

התוצאות האלה נתמכות גם על ידי מחקר בנושא, שנערך בארצות הברית על ידי חברת המחקרים RAND .

SFK פועלת בארץ משנת 2006 והיא שלוחה של האירגון הבין-לאומי Spirituality For Kids  , היא מופעלת בארץ תחת עמותת "ארץ עיר" ועובדת בשיתוף פעולה עם עמותת "ילדים חיים בשלום". תכניות הלימודים של "לנצח במשחק החיים" משלבות עבודה עם ההורים, המורים ודמויות המפתח בקהילה ומטרתן לסייע לילדים ולמשפחותיהם לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם.

לתוכנית "לנצח במשחק החיים" יש אישור של משרד החינוך

מידע נוסף ניתן למצוא באתר sfk.org