IMG_7272_edited 2.jpg

 תכנית הנוער - מה הסטורי שלך

 

לגילאי 13-18

מטרת הקורס הינה לתת לתלמידים כלים יישומיים ליצור חזון ומטרות לעתיד לגלות את הכישרונות המעלות והייחודיות שלהם אשר יעזרו להם לבחור את הבחירות הטובות ביותר ויובילו אותם להשיג את המטרות שלהם.

כמו כן, בכך שבני נוער עוברים את הקורס יחד הם מחזקים את ההיכרות בינהם, לומדים לכבד את השוני ורואים שהתמודדות עם בעיות, בחירות ודילמות בחיים דומות יותר מאשר חשבו.

ההבנה שבעצם לא משנה מאיזה רקע הם מגיעים הרצונות והמטרות הנעלות שלהם בחיים דומים מאד,יוצרת חיבור, הערכה, איכפתיות ואמון בין קבוצות גם אם הן מגיעות מרקע שונה.

בקורס נתמודד עם נושאים כגון עצירת השיפוטיות, שבירת דעות קדומות, זיהוי היכולות, נתינה וקבלה ללא תנאי.

על מנת להעניק לתלמידים הזדמנות אמיתית לחוות נתינה שיוצרת שינוי, בני הנוער יזהו וימפו צרכים וחסכים של הקהילה, היכן קיים צורך משותף ומול זה יגלו מהן היכולות שלהם כיחידים וכקבוצה לענות על הצורך, ויבנו מיזם בקהילה תוך יישום הכלים והעקרונות השונים שנלמדו בקורס.

 

התכנית מבוססת על מושגים מהתכנית "לנצח במשחק החיים" וכן מהנסיון הרב של תוכניות דיאלוג הנוער "נוער יוצר שלום" .  התוכנית דנה במושגים כגון: הבחירות שלנו, האתגרים שלנו, כוח הנתינה, והכשרונות הייחודיים שלנו באופן מעמיק וחוויתי בהתאם ליכולותיהם הרגשיות והקונטיביות של בני הנוער. בנוסף, נלמדים מושגים כמו סיפוק מיידי לעומת סיפוק ארוך טווח, מודעות, וקבלת האחר והשונה.

התכנית מורכבת מהדגמות, דיונים, כתיבה אישית, יצירה ומשחקים. בתכנית הנוער יש דגש על מיזם חברתי שהנוער בוחר לבצע ובנוסף הכשרה למתאימים להדרכה בקורסי הילדים.

לתוכנית הנוער יש אישור של משרד החינוך

 

כמו כן תוכנית הנוער יכולה לעבור במסגרת המחוייבות החברתית.

תוכנית המחוייבות החברתית מושתתת על מודל ה Service Learning שבו בני הנוער משתמשים בכלים שרכשו בתוכנית בכדי ליישם פרוייקטים חברתיים. התוכנית משתמשת באנלוגיה של תאוריית אפקט הפרפר – כפי שמשק כנפיים של פרפר יכול להוביל לשינוי בסביבה, יש לבני הנוער יכולת להשפיע על החיים שלהם וחיי אחרים. דרך האנלוגיה של הפרפר ותהליך השינוי שהוא עובר התוכנית תאפשר לתלמידים להוביל לשינוי במספר מעגלי השפעה – בעצמם, בכיתה שלהם, בבית הספר ובקהילה שלהם.

התוכנית מובילה את התלמידים תהליך שדרכו יטמיעו את הרעיון שהשינוי האמיתי מתחיל מבפנים. התלמידים יכירו ביכולות והמתנות האישיות שלהם ויבינו שבעזרת הכשרונות שלהם הם יכולים לעשות שינוי בסביבה שלהם. מטרת התוכנית להעצים כל תלמיד בכך שיבין שהוא יכול להיות מודל לחיקוי ושנתינה היא כלי לצמיחה אישית.